Marjan
Ivn roden en knnv   In memorium

Aan “de kleine donder”
Beste dwaze, dwarse en drieste marjan
Je had veel emotie, ernst en engagement
Veel vlinders en vleermuizen heb je gekend
Zelfredzaam, zinvol en zorgvol was je leven
Ik zal je gedenken en huilen, voor even

Lieve, lastige, gave en gekke marjan
Ik ben er helemaal nog niet aan gewend
Dat je er zo snel tussenuit geknepen bent.
Ik wil je toeroepen : “blijf nog even, als je kunt’
Maar luisteren was nooit je sterkst punt.

Vaarwel………….

Comments